Vem har rätt till afrikas marknader?

Från vänster: Marja- Sverige, Yvonne -Cameroon, Sheik -Senegal

Från vänster: Marja- Sverige, Yvonne -Cameroon, Sheik -Senegal

Afrikagruppernas partner SEATINI i Zimbabwe håller just nu en internationell strategikonferens om handelsavtalet Economic Partnership Agreement, EPA. I korthet kan sägas att handelavtalen gynnar europeiska handelsintressen och starkt missgynnar de afrikanska. Frihandelsavtalet ska öppna gränserna och då den europeiska marknaden inom de flesta sektorer är klart starkare kommer de krossa växande industrier i Afrika. Den ursprungliga deadlinen att signera avtalen var egentligen 2007 men de allra flesta länder har hittills vägrat.

Zimbabwe har precis skrivit under EPA-avtalen. I en TV-intervju förklaras att Zimbabwe valde att skriva under för att gå runt de hårda handelssanktioner landet utstått sedan landreformen vid år 2000.

Delegaterna träffas under kampanjbannern Stoppa EPAs. Strategin fram tills nu har helt enkelt varit att vägra skriva under de orättvisa handelsavtalen. Sedan 2007 har deadlinen hela tiden flyttats fram och den nya har nu flyttats till september 2014. Skillnaden med denna deadline till skillnad från de andra är att de länder som vägrat skriva under då kommer mista tillträde till den europeiska marknaden. Även om både regional handel inom Afrika ökar, liksom handel med Kina snabbt ökar så är fortfande Europa många av de afrikanska ländernas största handelspartner. Förvägran till marknadstillträde skulle innebära katastrof för deras ekonomier.

Följ bloggen för att ta del av Stoppa EPA kampanjens nya strategier för afrikanska länder att få tillåta sina industrier växa i en takt som främjar fattigdomsbekämpning.
Skriv under mot orättvisa handelsavtal här

header-fragorvidriver

Recommended Posts