Västafrikas Mugabe

Nu förstår jag vad Robert Mugabe gått igenom utropade Laurent Gbagbo, när han ombads lämna ifrån sig makten efter att ha förlorat valet till Alassane Ouattara. FN, AU (Afrikanska Unionen) och ECOWAS (Västafrikanska ekonomiska unionen) tillhör de organisationer som officiellt erkänt Ouattara som vinnare, medan Mugabe har gått emot AU och gratulerat Gbagbo.

Gbagbo sällar sig nu till de afrikanska presidenter som vägrar avgå efter att ha förlorat ett val. Vid valet i Zimbabwe 2008 uppstod en liknande situation och det var också Gbagbo som röt till och krävde att Morgan Tsvangirai skulle respektera den äldre Mugabe och acceptera att han behöll presidentmakten.

Inte oväntat använder Gbagbo samma taktik som Mugabe. Dels kom det etniska kortet fram, då han förklarade att de som röstat på oppositionen inte är ”riktiga ivorianer” och att det finns utländska intressen bakom. Dels föreslår han nu en ny omräkning efter att hans lojala trupper haft hand om röstsedlarna i sex veckor. När Mugabe förlorade presidentvalet i mars 2008 tog det fem veckor för hans egen tillsatta valkommission att räkna rösterna, trots att resultatet fanns på Internet dagen efter. När det officiella ”resultatet” kom hade Tsvangirais vinst krympt till lite under 50% och det behövdes en ny valomgång som urartade till en våldsomgång. AU underkände ”Mugabes omval”. Många såg det som en gryning – en ny panafrikanism, som inte automatiskt accepterar att generalerna i de forna befrielserörelserna vägrar att lämna ifrån sig makten vid ett folkligt misstroende. Nu har AU blivit än klarare och man har hotat med en afrikansk blockad och kanske intervention. AU:s raka agerande sänder tydliga signaler till generalerna i Zimbabwe som redan nu har sagt att de inte accepterar någon annan president än Mugabe.

Premiärminister Tsvangirai har, som nästan alla afrikanska ledare, avrått från delad makt. I Zimbabwe har inte demokratin fungerat tillfredställande, men Tsvangirai har satsat allt på ett kort – att arbeta fram en ny demokratisk grundlag och med hjälp av den vinna den politiska makten i det val som förmodas komma i sommar.

Birger Nordström

Recent Posts