Vänd vreden till engagemang

”Kvinnokampen i Zimbabwe är både lång och farlig”, säger Shereen Essof, som jobbar för Just Associates, eller JASS som de heter till vardags, i Zimbabwe.

JASS är ett globalt nätverk, verksamma i 27 länder som arbetar med att stärka kvinnors röst, makt och kamp. De arbetar från principen att ’de som utsätts för förtrycket måste leda kampen mot det’ och därför är det alltså kvinnor som måste vara i frontlinjen när patriarkatet utmanas.

”Kvinnans berättelse i videon delas av så många kvinnor i Zimbabwe. Det är år av trauman som aldrig bearbetats. Personlig säkerhet är därför A och O i allt JASS arbete. Kvinnors engagemang kommer ofta från vrede på grund av hemska upplevelser. Det gäller att använda vreden på ett sätt som blir konstruktivt. Vi trycker på att kvinnor ska stärka varandra genom kärlek, hopp och solidaritet, som ett sätt att kunna mobilisera.”

 

In English:

”The women struggle in Zimbabwe is both long and dangerous” says Shereen Essof from Just Associates, or JASS as they are commonly called in Zimbabwe.

JASS is a global network active in 27 countries and existing to strengthen the voice, visibility and power of women. They work from a principle of ’the ones who suffer oppression must be the ones who lead the struggle’ and therefore women must be put at the forefront when challenging patriarchy.

”The story told by the woman in the video is shared by so many women in Zimbabwe. It is years of trauma that has never been sufficiently addressed. Personal safety is key in the work of JASS. Women’s engagement is often motivated by anger due to horrible experiences. It is vital to channel that anger into something constructive. We are trying to support and strengthen each other through love, hope and solidarity.”

Recommended Posts