”Vad är genus?”

How hiv spreads“Vad betyder genus?” frågar 16-årige Phyllis Shenjere cirka 40, mestadels yngre, medlemmar i Gem-Bem klubben. Phyllis är ordförande för klubben som träffas varje vecka på lantsortsgrundskolan i Hlanganani i Cheredziprovinsen i Zimbabwe. Gem-Bem står för Girl education movement-Boy education movement.

I korthet kan klubben beskrivas som en bättre version av den amerikanska TV-showen Glee club. I Gem-Bem är inte sång anledning till sammankomsterna. Deras träffar handlar om att stärka självförtroende, kamratstöd och att kollektivt lära sig om några av de mest intima och känsliga ämnena i livet, särskilt i en tonårings liv. Klubbens namn kommer till sin rätt när Phyllis fråga besvaras.

”Genus är en social konstruktion som separerar kön, baserat på kulturella och religiösa föreställningar.”

Några av klubbens yngre medlemmar ser konfunderade ut och det går nästan att höra dem tänka ’social kontruktion??’. Det är verkligen ingen allmänkunskap för någon tonåring. De flesta av oss kommer inte i kontakt med teorier om konstruktivism och komplexa maktrelationer förrän på universitetsnivå.

Enligt klassisk Paulo Freirian studiestil är varje medlem av gruppen både en lärare och en elev. Senaste gången de sågs användes en broschyr om könssjukdomar som studiematerial. Idag diskuterar de vad de lärt sig av broschyren och fördjupar kunskapen genom att dela med sig av egna erfarenheter. Tillsammans listar de alla sätt hivviruset kan komma in i kroppen.

Om ändå Zimbabwes regering var lika progressiv som den här ungdomsgruppen. Även om de alla sett en kondom och teoretiskt vet hur den ska fungerar är lärare inte tillåtna att demonstrera hur den ska användas, vilket givet skapar ett orättvist informationsglapp i deras jakt på kunskap.

Phyllis avslutar mötet med klubbens slogan då hon med hög röst säger ’Gem-Bem!’ varpå klubben med en stämma svarar ’Vi är värdefulla! ’

Phyllis gick med i gruppen för bara ett år sedan och är nu inte bara ordförande i klubben utan ordförande för hela distriktet om Gem-Bem klubbar på 15 skolor.

”Klubben presenterade sina aktiviteter och jag beslöt mig för att gå med. Det har varit fantastiskt för mig. FACT Chiredzi stöttar oss mycket, de kan hjälpa familjer med skolavgifter och så men framförallt så har de gett oss klubben.”

Initiativet till Gem-Bem klubbarna kommer från Afrikagruppernas partner FACT Chiredzi. Alla klubbarna har vuxna mentorer som tränas av FACT i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Phyllis mentor tror att hon kan komma att bli en fullfjädrad ungdomsledare. Phyllis själv ser sig själv som en heltidsarbetande människorättsaktivist.

Phyllis Shenjere“Jag bor bara en kilometer bort från skolan så till skillnad från många av mina klasskamrater stjäl inte promenaden till skolan flera timmar av min dag. Det ger mig tid över att lära mina åtta syskon om barns rättigheter. Nu har jag ett starkt hjärta. Mina föräldrar är väldigt stolta över mig och jag tycker jag har lärt mig mycket. När jag blir äldre tänker jag studera juridik.”

Självförtroendet är märkbart hög i gruppen. Ungdomars viljestyrka och ambition är ofta avundsvärd men på en plats som Chiredzi är det mer än så. Vissa elever går 25 kilometer till och från skolan varje dag. En av tio hoppas av skolan då deras föräldrar inte kan betala skolavgiften. Jordbruk är invånarnas största inkomstkälla här och detta år har torkan lämnat fälten obrukade. Området har en av landets högsta hivprevalenser på 14 procent. Våld i hemmet är vanligt. De här ungdomarna har stora odds emot sig men det är tydligt att tillsammans och med lite hjälp av utomstående, som FACT Chiredzi, att det finns hopp.

Agnes Nygren

Afrikagrupperna, Johannesburg

Recommended Posts