Tillsammans är stark

Theatre chiefAtt leva med funktionsnedsättning kan vara utmanande var i världen du än lever. Funktionsnedsättningar kan vara synliga eller osynliga men enligt beräkningar lever ungefär 10 procent av världens befolkning med något slags handikapp.

Afrikagruppernas partner Jairos Jiri Association (JJA)  arbetar för alla människors lika värde. Att leva med funktionsnedsättning i Zimbabwe kan innebära diskriminering av många slag; brist på tillgång till offentliga rum, nekad rätt att bestämma över sin kropp, nekad utbildning eller ekonomiskt oberoende.

Theatre sangomaJJA stöttar människor med olika funktionsnedsättningar. Ett sätt är att organisera sig i stödgrupper liknande patientföreningar. I Mutoko fanns redan en stödgrupp för människor som lever med eller påverkas av hiv. Handikappsföreningen och hiv-gruppen slog sig samman och bildade en grupp då de kunde relatera till varandras stigma och variation av diskriminering. De säger sig kunna lära av varandra och är starkare nu när de försöker påverka attityder i sitt närsamhälle.

Ett utav sätten att förändra attityder är genom kultur –sång, dans, poesi, teater. I denna teater tas publiken med genom en drama som utmanar patriarkala strukturer, konsekvenser av att behandla hivpositiva och funktionsnedsatta som mindre intelligenta, hövdingskap och ledarskap och kärlek.

I gruppen finns en enorm talang för teater och deras kärlek för scenen är tydlig. Om individer i gruppen någonsin varit nedtryckta på grund av samhällets okunskap så är det omöjligt för publiken att skönja. Allt vi ser är en grupp självsäkra, vackra och starka människor.

Theatre c. meeting

Recommended Posts