The Truth will set you free

Radio Dialouge, en radiostation i Bulawayo har arrangerat en konsttävling/utställning för att uppmärksamma sanningen i  Zimbabwes våldsamma historia. Minnet av våld finns fortfarande levande hos de flesta zimbabwier. Det senaste skedde under valkampanjen 2008. Temat för utställningen/tävlingen är ”Truth Telling – the Truth will set you free!!”

1890-2010. Who is who? A human being is a human being”.

Syftet med utställningen är att berätta sanningen och uppmärksamma vad som har hänt. Utställningen vill inte  komma med pekpinnar utan  skapa en plattform för kreativa konstnärer att få möjligheten att spegla sina tankar och känslor om lidandet som har varit. Det pågår en läkande process som måste få ta tid.

Radio Dialouge anser att när det blir allmänt känt om händelser ska nästa steg göras och bestämma hur det går att  gå vidare för att förebyggga att något liknande sker igen. Detta projekt har gjorts med förhoppningen att konstverken ska bli afrikanska symboler för lidandet av oskyldiga offer som fått sina mänskliga rättigheter kränkta på  grund av ras, stam eller politiska skäl. Inspiration för projektet är Pablo Picasso’s Gurencia.

Vid invigningen hölls tal av medlemar av regeringen. 26 konstnäter och skulputörer har ställt ut sina konstverk i utställningen som varar i fem dagar. Symboliskt är utställningen i ett hus som färgade inte fick gå in förrän efter självständigheten 1980. Förhoppningen är att utställningen ska visas i Harare och på andra platser i landet.

Collins Chitatka vann skulpturtävling med en sin skulptur ”1890-2010. Who is who? A human being is a human being”. Han ger följande beskrivning av sitt bidrag: ”My piece comes from when the settlers came to Zimbabwe; we said they are killing and oppressing us. Blacks decided to go war so as to have our own government. In 1980 a black government gets into power, but it’s the same as we use to say about the whites: killing and oppressing is still happening. So it’s like the brain of a white man gets into the brain of a black man. Both of these times in power they’re feeling proud while people are dying. We all make mistakes up today.”

Nightmare

Charles Bhebe vann konstnärstävlingen med tavlan ”Ntightmare”. Han beskriver sitt verk: “My work looks at a possibility which a lot of people are still facing, a ‘nightmare’ about your past; and, up to today, they cannot come to terms with the situation.”

Recent Posts