Teckenspråkslexikon

Det första heltäckande teckenspråkslexikon finns nu tillgängligt i Zimbabwe. Lexikonet är gjorts av hörselskadade tillsammans med olika organisationer, som bland annat arbetar med mänskliga rättigheter och utbildning.

I dagsläget det finns flera olika varianter av teckenspråk i landet. Men man hoppas att lexikonet ska vara med att skapa ett nationellt teckenspråk, som alla kan förstå. Förhoppningen är även att lexikonet ska bidra till att ena de olika folkgrupperna.

Recent Posts