Strategier för att motverka mark rofferi (land grabbing)

IMG_6727Afrikagruppernas partner UNAC (União Nacional de Camponeses) är medlem i den internationella bonderörelsen La Via Campesina. De var på plats under SADC (Southern African Development Community) sociala forum, som i år var i Bulawayo, Zimbabwe, och informerade om sin kampanj ”Nej till Prosavana”. ProSavana är ett massivt jordbruksprojekt och ett samarbete mellan regeringarna i Moçambique, Brasilien och Japan. Projektet ska implementeras i Moçambiques ”Nacalakorridor” och målet är att 14.5 miljoner hektar ska tas i bruk för exportsäljande grödor.

UNAC:s intention var att bredda kampanjen och påverkansarbete till en regional publik. För att öka solidaritet och lära av grannländernas erfarenheter av mark rofferi (land grabbing). För, precis som flera deltagare under forumet påpekade, mark rofferi är ett fenomen som drabbar hela södra Afrika.
Agostino Bento, UNAC:s ordförande, betonar vikten av internationell solidaritet.

-Oavsett vad regeringen säger så handlar projektet inte om ’utveckling’. Projektet kommer förstöra lokal matproduktion och småskaliga bönders möjlighet till överlevnad. Vi vill inte ha utveckling som gynnar ett fåtal utan utveckling som är inkluderande och gynnar massan.

ZIMSOFFDeltagare på forumet delade liknande upplevelser i regionen. Elizabeth från ”Zimbabwe ekologiska småbönders forum (ZIMSOFF) delgav:

-Vi måste stå enade, om inte så uttnyttjar företagen vår splittring. Jag vill producera min egna hälsosamma mat, det är min rättighet.

På nationell nivå i Moçambique har kampanjen redan nått framgångar då, tack vare UNAC:s påverkansarbete, projektets implementering skjutits till framtiden. Ansträngningar har gjorts för att stärka kampanjen med engagemang från civila samhället i Brasilien och Japan vars regeringar bidrar med finansiering och teknisk expertis till projektet. De nära relationer regeringar emellan i regionen kräver dock stärkt regionalt samarbete. Regeringarna och multinationella företag driver tillsammans mark rofferiet som riskerar helt slå ut befolkningarnas frö-, vatten- och matsuveränitet.

Under seminariets gång kom flera förslag på kontraaktioner. Brid Brennan från Transnational Institute (TNI) betonade vikten av juridisk support och menade att projekt som ProSavana är en global företeelse, en modell som backas upp av ’internationella juridiska fort’ vilket tillåter företag att överta mark och exportera grödor till priset av ’lokala samhällens försörjning och nationell matsuveränitet’. Därför behöver våra rörelser hitta alternativa juridiska vägar för att försvara vårt folk.

Mötet avslutades med en öppen debatt för att diskutera den deklaration som skulle vidarebefodras till regionens regeringar följande dagar. Den löd: ökad regional solidaritet, garanterad matsuveränitet, regelverk som uppmuntrar ekologisk odling och närproducerad mat, erkännande av lokal kunskap, utveckla juridisk kunskap för att stötta sociala rörelser, förbjuda genmodifierade organismer och avbryta konfliktfyllda förhållanden mellan stat och marknad och kräva transparens och ansvar.

Rickard Strandberg
Praktikant på UNAC, Maputo

Recommended Posts