Stop abuse of children

En teaterföreställning om diskriminering

För ett tag sedan anordnade vår patrnerorganisation Jairos Jiri Association (JJA) för andra året i rad en dag för att uppmärksamma de handikappades situation i Zimbabwe.

Det var en dag fylld av glädje och många inslag av teater, dans och sång blandat med tal. Jaros Jiri Association är en riksstäkande organisation som har arbetat med de handikappades rätt i samhället i över 50 år. Afrikagrupperna stöder den del av JJA:s arbete som är fokuserat på rehabilitering, som görs genom bland annat utbildning, för att öka de handikppades sociala och ekonomiska empowerment.

På Chilonga Primary School i Chilonga distriktet, hölls firandet.  Temat för dagen var ”Child protection: Stop abuse of children with disablities

and discrimination”. Många barn hade kommit till skolan trots attdet var skolov.

Chief Chilonga prövar en rullstol

Chiefen för byn var med och han sitter även med i den kommitté som JJA har i sina verksamhetsdistrikt för att lobba för de handikappades rättigheter. Kommitterna har haft stor framgång och lyckats med att handikappade människor finns med på många olika nivåer i beslutande organ på distrikts nivå.

Under dagen delades det ut rullstolar och kläder till de som anses ha det största behovet.

Recommended Posts