Stärker Afrikas position i handelsfrågor

Rangarirai Machemedze och Ludwig Chizarura, båda är forskare på SEATINI.

–          Allt vårt arbete utgår ifrån handelsfrågarna, berättar Rangarirai Machemedze som arbetar på SEATINI, en organisation som deltar i EPA-förhandlingarna på regional nivå.

–          Inget händer nu i EPA-förhandlingarna, allt står stilla, det sker inga officiella möten, förklarar Rangarirai, om den senaste utvecklingen i förhandlingarna.

SEATINI (Southern & Eastern African Trade, Information & Negotations Instiutute) är en organisation som arbetar med att förhandla, forska och sprida information om hur det går i olika förhandlingar och vad de betyder och hur de påverkar människors vardag.

Mycket av SEATINI:s arbete fokuseras på hälsofrågor. En fråga som de har forskat kring är: hur ger handelsöverenskommelser tillgång till mediciner och mat? Vad för effekter har GATS på hälsoservice och privata kliniker? SEATINI har under åren kunnat påverka mycket i förhandlingarna med bland annat WTO och WHO.

En tidigare rapport som SEATINI har gjort åt Afrikagrupperna handlar om hur socker-, bomull- och druvindustrierna påverkas av EPA-avtalen. I nästa månad kommer SEATINI att få en rapport publicerad om hur den informella sektorn påverkas av all handel som sker över landgränserna i södra och östra Afrika.

Den 27 september är det ”Stoppa EPA-dagen”. Afrikagrupperna driver kampanjen Kräv rättvisa handelsavtal och den 27 september kommer Afrikagrupperna tillsammans med aktivister överlämna 5000 namnunderskrifter till svenska EU-parlamentariker i Bryssel, för att protestera mot EPA-avtalen.  Om du tycker att avtalen är orättvisa, skriva gärna under på Afrikagruppernas kampanj sajt.

SEATINI är en ny partner organisation för Afrikagrupperna. I nästa nummer av AGERA kommer det troligen att gå att läsa mer om SEATINI. I det nyligen publicerade numret av AGERA går det bland annat att läsa om kampanjen: Kräv rättvisa handelsavtal.

Recommended Posts