Står Zimbabwe inför ännu en inflationskris?

En 50 biljoner zimbabwedollar från strax innan valutan övergavs 2009.

En 50 biljoner zimbabwedollarsedel från strax innan valutan övergavs 2009.

79.6 miljoner procent. Så hög var inflationen i Zimbabwe sent 2008 när den inhemska zimbabwiska dollarn övergavs.

Som återkommande besökare i landet under de senaste åren har betalbara medel varierat stort. 2009 var hela 9 olika utrikiska valutor gångbara i systemet. Under mitt första besök för fyra år sedan kunde jag sträcka över en amerikansk dollar som betalning för mina matvaror. Växeln kunde då komma tillbaka i form av sydafrikanska rand, botswanska pula och om det var ont om sydafrikanska mynt i kassan kompenserades örena med karameller. Det är ok för en medeklassvensk som jag, mindre ok för en ensamstående mamma som måste vända på varje mynt för att inte låta barnen gå hungriga.

Landet har en så kallat kontantekonomi men utan tillräckliga kontanter i omlopp. Med en arbetslöshet omkring uppskattade 90 procent är landets importsektor långt större än dess export vilket bidrar till valutabristen. När den amerikanska dollarn stärks samtidigt som grannländernas, framförallt sydafrikas, valutor sjunkit påverkar det importkostnaderna kraftigt.

Myntbristen löstes nyligen av inhemsk tillverkning av mynt. Nyligen införde Zimbabwes reservbank lägre maxsummor som kan dras från bankomat per dag.  I dagarna meddelade banken vidare att man ämnar trycka även inhemska sedlar. Dessa ska vara knutna till dollarn och på så sätt skydda att den näraliggande superinflationhistorien inte återupplevs.

Frågan kvarstår dock hur införandet av en inhemsk valuta ska kunna samleva med de övriga. Ponera att du är en småföretagare som köper in matprodukter från Sydafrika till din lilla butik i Harare. Den enda accepterade valutan vid import är amerikanska dollar. När dina kunder köper produkterna betalar de med den nytryckta inhemska valutan kan du inte använde dem som betalmedel för dina nästa importinköp. Att kunna växla tillbaka till dollar är inte nödvändigtvis möjligt när kontanterna inte är tillräckliga.

Största oppositionen till regeringspartiet, MDC, hävdar att den nytryckta valutan helt enkelt är ett återinförande av den gamla övergivna valutan. De är övertygade om att låsningen till dollarn är ett tomt löft och att pengar snart kommer börja tryckas i en takt som passar regeringen vilket gör att ”Zimbabwier kan kyssa den sista kvarlevan av makroekonomisk stabilitet farväl”.

Agnes Nygren

Afrikagrupperna, Johannesburg

 

 

Recommended Posts