Skolstart med svårigheter

I förra veckan startade skolorna här sin tredje termin, den sista för läsåret. Zimbabwes utbildningssystem var en gång oerhört bra och kraftfullt men idag finns det många problem. För många barn som inte har betalat sin skolavgift, får inte delta i undervisningen hos en del skolor. Skolavgiften varierar mellan skolorna, allt ifrån $ 10 upp till de oerhört dyra privatskolorna.

ENMTs bibliotek i Gwanda

I Gwanda, där en av Afrikagruppernas partnerorganisation, Edward Ndlovu Memorial Trust (ENMT), har sitt bibliotek har några av de avstängda eleverna kommit för att ändå få möjlighet att lära sig något.

– Det är förstås roligt att studenterna kommer hit men samtidigt är det sorgligt att barnen inte får vara med i undervisningen, säger Vivienne Moyo som arbetar på biblioteket och fortsätter:

– Vi ger dem uppgifter som de gör här i biblioteket och som de löser under dagen. Det är oerhört givande att eleverna kommer hit på eget initativ.

Det finns inget stöd i lagen för att skolor kan stänga av elever som inte har betalat sin skolavgift.

– Ett barns utbildning är viktigare än något annat. Det är en mänsklig rättighet och Zimbabwe har ratificerat Barnkonventionen. Därför är det ett krav att vi inkluderar det i vår nya grundlag, för att säkerställa att vi håller en internationell standard. Det kan bli gjort om vi prioriterar det i en policy. Regeringen har då möjlighet att på ett varsamt sätt hantera obetalda skolavgifter och de som stängs av från sin undervisning, säger ansvarig utbildningsminister David Collart.

Förutom att eleverna har svårt att betala skolavgift så har skolorna problem med tillgång till läroböcker och utbildningsmaterial.  Nu pågår det ett projekt från UNICEF som ska ge alla Zimbabwes 5 575 grundskolor 12 000 ton skolmaterial. I dagsläget delar ungefär tio elever på en lärobok och 20 % av alla grundskolor har inga böcker alls i Engelska, Mattematik eller i de lokala språken.

Under det här läsåret strejakde lärarna för att de ville ha högre löner, vilket gjorde att många elever inte fick någon utbildning under den perioden. Utbildningsdepartementet önskar att anställa 20 000 lärare för att skolorna ska fungera som det är tänkt. Departementet väntar på ett klartecken från finasdepartement innan de kan börja rekryteringsprocessen. Många utbildade lärare har under åren fått anställning i andra länder. Nu är det problem med okvalificerade lärare som undervisar. Regeringen har kommit med ett direktivet att okvalificerade lärare inte längre får undervisa. Det har lett till problem eftersom 60 % av de som undervisar i skolorna på landsbygden inte har någon lärarutbildning. Läsförståelsen har sjunkit drastiskt i landet de senaste åren, vilket ENMT ser som ett stort och växande problem.

Recommended Posts