Sexuella övergrepp i skolan

I dagarna dimper ett insamlingsbrev ner i brevlådorna hos våra medlemmar och givare. Det är ett brev vars innehåll upprör. Det handlar om makt. En lärare i södra Zimbabwe har förgripit sig på minst sju flickor i den skola där han arbetar. Flickorna var alla mellan 11 och 13 år. Han har våldtagit och förnedrat dem. Han har utnyttjat sin position och maktställning som lärare.

Barnen på bilden har inget med texten att göra.

Foto: Bertil Yxfeldt. Flickorna på bilden har inget med texten att göra.

Man önskar ju att detta var en unik berättelse. Men tyvärr är det vanligare än man kan tro. Många flickor går till skolan med drömmen om ett bättre liv. Alltför många riskerar samtidigt att drabbas av sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, att betala busschauffören med sin kropp eftersom hon inte har några pengar att ta sig till skolan för. Många slutar skolan för att läraren gjort dem gravida.

Det handlar om makt. Att unga flickor inte har makt att bestämma över sina egna kroppar. Att unga flickor inte har kunskap om sina rättigheter. Att män tar sig friheter och utnyttjar sin maktposition, med hot om avslöjanden som kan ge flickan (!) dåligt rykte. Det handlar om genussystem och patriarkala strukturer.

FACT, vår partnerorganisation i södra Zimbabwe, planerar en demonstration utanför domstolen när fallet ska upp. De hyr också en buss för att transportera dem som vill visa sitt stöd för flickorna och sin avsky för vad läraren har gjort. FACT ska även genomföra utbildningar för flickor i området så att de ska lära sig mer om sina rättigheter. En ökad kunskap och medvetenhet om rättigheter är centrala komponenter för förändring och jämställdhet, och här är en fördomsfri sexualundervisning av stor vikt. Lagstiftning är naturligtvis oerhört viktig, men otillräcklig om människor inte känner till sina rättigheter eller sina möjligheter att anmäla lagbrott. Därför är civilsamhällets folkbildningsarbete så viktigt.

Utbildning, kunskap och framtidstro är viktigt för människors förmåga att ta sig ur fattigdom. Det är centralt att alla känner till sina rättigheter. Skolan ska vara en trygg plats där lärare är förebilder. I en rättvis värld ska alla flickor och pojkar kunna gå i skolan utan att vara rädda för övergrepp.

Kampen för jämställdhet fortsätter – i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen, i nära relationer, inom politiken och kulturen – i hela världen. I alla stadier och åldrar i livet och i alla sammanhang där det finns människor som interagerar måste könsmaktsordningen utmanas och ifrågasättas.

Stöd Afrikagruppernas arbete för allas rätt till sin kropp! Ge en gåva här!

Anna Gren, Temahandläggare

Recommended Posts