Röstat

Jag har varit på ambassaden i Harare och gjort det som jag som svensk medborgare har möjlighet att göra: röstat till vårt riksdagsval. På ambassaden fanns det valsedlar från alla riksdagspartier och Piratpartiet, som var det enda paritiet som hade namn på sin valsedel. Det fanns även blanka valsedlar. Röstningen skedde i den delen av ambassaden där det bland annat görs intervjuer för att söka uppehållstillstånd. Valurnan var gjord av en pappkartong.

I Zimbabwe är det ständig diskussion om det kommer  att bli val nästa år eller inte. Ingen vet och inget politiskt beslut har tagits. Enligt överenskommelsen i samarbesregeringen ska det vara ett val nästa år. Det senaste utspelet kommer ifrån Simpson Mutambanengwe som är ordförande för valkommissionen, han säger att Zimbabwe är för fattigt för att kunna anordna ett val nästa år. Arbetet med den nya grundlagen har blivit försenat, av många olika skäl, och den ska vara klar innan det kan blir något parlaments val. Dock har Presidenten sagt att det inte längre är nödvändigt.

Vänner till mig tycker att jag tar det väldigt allvarligt på att få möjligheten att  kunna rösta.  Många av dem har aldrig röstat och röstdeltagandet är generellt sett lågt, framför allt i städerna. För att få rösta måste man registrera sig och det kan ibland vara problematiskt. Det man behöver är ett nationellt id-kort. Det går rykte om att det finns många personer som sedan länge har dött men som rösar vid varje val.

– Jag vet inte om jag hoppas på nästa val år. Vi kan inte ha den här övergångsperioden för evigt, samtidigt tror jag inte att vi är redo för ett val, säger en kvinna som alltid brukar rösta.

– Mugabe brukar alltid vara konsekvent med vad han säger och han har sagt att det ska bli val nästa år. Även MDC har sagt att de vill val nästa år. Jag tror därför att vi kommer att val här nästa år, berättar en man som är aktiv studentrörelsen.

Många vill ha val men vet inte om landet skulle klara av att arrangera ett val.

Recommended Posts