Referensgruppmöte

Albert Mazula, Tisti Machisi och Gordon Magoso sitter för tillfället i referensgruppen. Här är de tillsammas med koordinatören Ntando Ndlovu (längst till höger).

Afrikagrupperna i Zimbabwe har en referensgrupp knuten till sig. Gruppen består av tre chefer ifrån tre av Afrikagruppernas partnerorganisationer. Deltagarna representerar inte sina organisationer under mötena utan är en röst för alla partners. Referensgruppen har funnits sedan 2004 och väljs vartannat år. 

Gruppen är rådgivare för Afrikagrupperna i Zimbabwe, och ger också tekniskt stöd när det behövs i speciellt känsliga områden.  Gruppen träffas fyra gånger per år. Detta är ett sätt för Afrikagrupperna att på ett konstruktivt sätt ta till vara på den expertkunskap som partnerorganisationerna har. Ett annat skäl till att Afrikagrupperna arbetar med en refernesgrupp är att stärka banden mellan landskontoret och sina partnerorganisationer. Det är också ett sätt att visa solidaritet och ta till vara på den information ock kunskap som alla partnerorganisationer har.

–          Att Afrikagrupperna har referensgrupp är unikt för en internationell NGO, säger en av de nyligen avgående gruppmedlemmarna, fler NGOs borde använda sig av detta som en arbetsmetod som denna. Afrikagrupperna är en förebild.

Recent Posts