Radioöverlämning

Elizabeth Dube, ENMT, lämnar över en radio till Mary Ndlovu, en medlem i Silonga. Styrelsemedlemmen Mr Naik tittar på.

Edward Ndlovu Memorial Trust (ENMT), är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer, arbetar bland annat med 26 studiecrikelgrupper.  En del av dem ägnar sig åt inkomst genererande projekt, som till exempel odla gönsaker.  Alla grupp har börjat med att läsa böcker, diskutera och lära sig nya saker.  ENMT delar nu ut fyra radioapparater som ska cirkulera bland grupperna. Det ska ge dem inspiration och möjlighet att att lyssna på radio, höra nyheter och vad som händer i landet och i världen. Varje radioapparat går på solenergi och är även en ficklampa.

–          Kvinnorna i den här studiecirckel gruppen kan nu lyssna på radio samtigt som de arbetar i sin trädgård, och samtidigt som de arbetar höra om politiska händelser, säger Vivienne T Moyo som arbetar på ENMT.

–          Det är mest kvinnor som deltar i våra studiecirekel grupper, berättar Elizabeth Dube som arbetar som studiecirkel koordinatör på ENMT, det beror på män har inget tålamod, de vill se resultat med en gång och det får man inte direkt i studiecirkel arbetet.

Recommended Posts