Politiskt sexuellt våld mot kvinnor

– Regeringen bör inrätta en sektorsövergripande undersökning om de politiskt motiverade våldtäkter som sker i Zimbabwe, för att säkerställa att det inte råder någon straffrihet för förövarna som begår dessa våldsbrott.

Det anser Research and Advocacy Unit (RAU) och Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights (ZADHR) efter att de har publicerat rapporten: No hiding Place: Politically Motivated Rape of Women In Zimbabwe.

Rapporten bygger på kliniska data och fokuserar på politiskt motiverade våldtäkter.

Recommended Posts