Översvämningar tvingar tusentals på flykt i Zimbabwe

DSCN1207.JPGred-Vi är i kontakt med tusentals hungriga, sjuka och hemlösa människor. Det är ofattbart. Staten säger att de har läget under kontroll samtidigt som människors liv har förändrats för alltid. Människor har sett sina livsbesparingar flyta iväg, i de flesta fall består besparingarna av ett antal getter, kor och husgeråd. Dit de flyttas finns inga skolor, kliniker eller ens rent vatten. Vi är fortfarande en lång väg från en rättvis värld!

Det är Ropa Magwaza från Afrikagruppernas partnerorganisation FACT Chiredzi som uttalar sig om översvämmningarna i södra Zimbabwe. Den senaste tidens skyfall har skapat stora översvämningar och i Masvingoprovinsen fanns rädsla att den damm som påbörjats byggas men som ännu inte står färdigt skulle brista. Det verkar nu som om dammen kommer hålla.  Uppskattningsvis 2,500 familjer har tvingats flytta på sig. Området har av myndigheter deklarerats som katastrofområde.

FACT Chiredzi är del av att försöka dämpa det mänskliga lidandet. De har redan lång erfarenhet av krishantering i sitt arbete med föräldralösa barn och inom andra traumatiska områden. Vill du stötta Fact Chiretzis arbete får du gärna lämna en gåva.

 

 

 

 

Recommended Posts