Ny president för en av MDCs fraktioner

Welshman Ncube

I helgen hade ett av partierna i samlingsregeirngen kongress. Welshman Ncube blev vald till ny ordförande. Arthur Mutambara var partiets president sedan 2005, när den fraktionen av MDC bildades efter att det uppstod oenighet ifall MDC skulle delta i val gällande senaten eller inte.

Den största delen av MDC leds av Morgan Tsvangari och kallas MDC-T. De ska ha kongress i maj.

Welshman Ncube säger i en intervju att han vill helst att det ska bli val i landet 2013. Ncube är juridikprofessor och säger att han vill arbetet med att implementera det som samlingsregeringen ännu inte har lyckats med den lista som de kom överens om 2009 när regeringen bildades.

Recommended Posts