Ny ekonomisk kris i Zimbabwe

diamondsSedan katastrofinflationen som ledde till att den zimbabwiska dollarn övergavs 2009, och den amerikanska dollarn tog dess plats, har ekonomin stabiliserats. I juli 2013 vann sittande regeringsparti makten igen med löften om starkare ekonomi, höjda offentliga löner och fler jobb. Sedan valet har inget av dessa löften materialiserats.

Enligt Zimbabwes föredetta finansminister Tendai Biti består 60 procent av zimbabwes nationella budget utav löneutbetalningar till offentligt anställda, majoriteten av dem lärare. Ändå lever de flesta lärare långt under fattigdomslinjen. Lärarna har begärt en fördubbling av nuvarande lönenivå och avfärdat ett erbjudande om en 27 procentig höjning.

Världsbanken förutspår att zimbabwes tillväxt 2014 kommer sjunka från 5 procent till 4 procent. Nedgången beror på minskade jordbruksproduktion och tillverksindustri, få investeringar, få utsikter till utländska lån samt oklarthet rörande statliga regelverk i samband med valet.

EU lyfte i september förra året sanktioner på diamanter från Zimbabwe, som är en av världens största diamantproducenter. Diamanter är utan tvekan en av Zimbabwes största tillgångar men industrin befläckas av korruption. Minst två miljarder US dollar diamantvärde har försvunnit och en watchdog kallar försvinnandet för ”den kanske största diamantplundringen världen har skådat sedan Cecil Rhodes”.

 

Recommended Posts