”No loans for us without us”

Förra veckan uppmärksammade ZIMCODD den andra Debtweek i Zimbabwe. Årets tema var ”inga lån för oss utan oss.” Ett sätt att uppmärksamma veckan var ett samarbete med ett teaterbolag, Savannah Arts Trust. Efter diskussioner med ZIMCODD har Savannah Arts Trust satt upp en pjäs med fyra skådespelare som spelade många roller.

Pjäsen är insiktsfull och understryker behovet av att invånarna och deras valda representanter ska rådfrågas i frågor som rör deras ekonomi. Fokus är på förvaltning av offentliga finanser, och hantering och betalning av statsskulder. Den offentliga skulden är summan av lån upptagna av en nationell regering och självständiga offentliga organ från långivare inom eller utom landet.

En scen om statsskuld.

Pjäsen visar att ohållbara nivåer av den offentliga skulden står i vägen för medborgarnas åtnjutande av deras sociala och ekonomiska rättigheter. Medborgare i fattiga länder drabbas av en alternativkostnad som måste betalas ut på bekostnad av finansiering av millenniemålen. Ett antal fattiga länder har dragit nytta av flera ramar att minska sin skuldsättning under åren. Men senare forskning visar att samma länder är upphandlande skuld igen till ohållbara nivåer. Andra är oförmögna att stabilisera eller öka sina ekonomier eftersom tidigare skulder stå i vägen.

– Jag tycker att det var en bra pjäs, den tog bort mystiken om vår utlandsskuld, nu tror jag att fler kommer att kunna förstå och det är väldigt bra. Förklarar man på rätt nivå så är det inte så komplicerat, säger en kvinna i publiken.

ZIMCODD kommer att försöka få pjäsen att turnera runt i landet men inga planer är än så länge fastslagna. Just nu blandas Engelska och Shona i pjäsen och om den ska turnera runt i alla delar av landet måste andra språk användas.

Recommended Posts