Nätverkande mellan partner

Afrikagruppernas partner organisation Africa Book Development Organisaiton (ABDO) har haft utbildningar för en annan partner, Jarios Jiri Association (JJA), i studiecirkel metoden. Detta initiativ kom från organisationerna själva och ägde rum i Chiredzi, södra Zimbabwe.

– Jag tror på studiecirkel konceptet och används det på rätt sätt blir demokrati mer synligt i samhället. Människor vågar prata mer på offentliga möten, efter att ha deltagit i en studie cirkel, säger kursledare Antony Sungisayi från ABDO. 36 kvinnor och 22 män deltog på kurserna.

Vid slutet av träningen gav deltagarna förslag på ämnen som de själva upplevde som problem för dem och som de vill lösa genom att arbeta utifrån studiecirkel konceptet:
• Stöld av nötkreatur i område
• Diskriminering och marginalisering av funktionshindrade i samhället
• Försummelse av handikappade barn av föräldrar
• Fattigdom
• Brist på födelsedokument e. g. födelseattester, bland funktionshindrade
• Oförmåga att skicka barnen till skolan
• Arbetslöshet
• Avsaknad av lika utbildningsmöjligheter för människor som lever med funktionsnedsättning jämfört med deras arbetsföra motsvarigheter
• Brist på resurser
• Brist på kommunikationsmöjligheter

Recommended Posts