Mugabe lanserade Afrikansk tullunion ifrån Zimbabwe

Sedan den 28 maj har den handelsrelaterade samarbetsorganet COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) sina möten i Viktoria Fallen (sydväst om Harare). Igår lanserades formellt en tullunion under konstiga företeelser.

COMESA är den största handelsrelaterade sammanslutningen i Afrika. Den innefattar 19 länder och ungefär 400 miljoner människor. Värdet av handeln (export + import) inom regionen är nio miljarder USA dollars. Detta är i och för sig bara cirka fyra procent av ländernas totala ekonomiska storlek (BNP).

comesa

Tyvärr är det fortfarande så att Afrikanska länder handlar ytterst lite med varandra. Det har många förklaringar. Men troligen den främsta är att varje land exporterar oftast råmaterial och importerar förädlade varor. Det största bekymret för Afrikanska länder är att skapa förädlingskapacitet. Ugandas president Museveni landets största exportprodukt, kaffe som ett bra exempel: som rå kostar den ungefär en USA dollar per kg, efter förädlingsprocess till slutkonsument kan den kosta ca 20 kg. På det sättet går landet miste om stora ekonomiska värden och utrymme att skapa arbetstillfällen.

Det här är en mantra som Museveni har använt i åtminstone tio år. Men eliterna träffas, snackar och får inte mycket gjort. Väst finansierar ofta dessa möten och ser inte som givmilda parter. Men i verkligen tar de så mycket genom andra kanaler, bland annat genom handelsavtal som begränsar och hindrar just förädlingsprocessen från att tillkomma. USAs AGOA (African Growth and Opportunity Act) är ett exempel. Ett europeisk exempel är EPA (Economic Partnership Agreements).

SEATINI (Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute) baserad i Harare och Uganda har i dagarna publicerat ett uttalande till COMESA mötet angående EPA. Den centrala poängen i uttalandet är att handelsliberaliseringer skadar den ekonomiska aktiviteten i Afrikanska länder. Istället uppmanas ledarna till att tänka på sitt folk och avstå från EPAs tills de ekonomiska styrkeförhållandena är gynnsamma mellan regionerna.

För övrigt är det i nuläget lite otydligt om vad tullunionen går ut på. Men enligt en rapport (COMESAs egen hemsida är fåordig i ämnet) handlar det i stora drag om att kapitalvaror (maskiner, etc) och råvaror ska vara tullfri i unionen, medan halvförädlade varor ska ha 10 procent, och helförädlade varor ska ha 25 procent tullavgift.

Däremot var tveksamheten tydligen påtaglig. Enligt rapporter ville flera länder avvakta. Det var också bara sju av 19 statsöverhuvuden som närvarade till mötet som kallades statsöverhuvudenas sammanträde. Många av de är så kallade diktatorer: Mugabe, Kibaki (Kenya), Mswati (Swaziland), Al Bashir (Sudan), Museveni (Uganda).

Eftersom det är Zimbabwes tur att leda unionen var det just Mugabe som formellt utannonserade tullunionen öppnat. Morgan Tsvangirai, premiärministern hade då varit på mötet i flera dagar innan. Nu träffar han Barack Obama efter vad vi förstår. Sedan ska han tillbaka till Europa och besöka bland andra länder Sverige inför landets ordförandeskap över EU fr o m 1 juli.

Länkar:
SEATINI
COMESA

/Deniz Kellecioglu, utvecklingsekonom i Harare för Afrikagrupperna

Recent Posts