MDC fryser samarbetet med ZANU-PF

Fredagen den 16 oktober 2009 deklarerade Zimbabwes premiärminister Morgan Tsvangirai att hans parti Movement for Democratic Change (MDC) skulle frysa samarbetet med ZANU-PF i samlingsregeringen. Missnöjet över president Robert Mugabes handlingssätt under perioden av delad makt hade kommit till bristningsgränsen när MDC:s kassaförvaltare Roy Bennett onsdagen den 14 oktober 2009 spärrades in för andra gången, anklagad för innehavande av vapen avsedda för terrorism, sabotage och banditism. Roy Bennet är tilltänkt ställföreträdande jordbruksminister men har anhållits precis innan han har blivit installerad. MDC med Tsvangirai i spetsen menar att detta är ett sätt för ZANU-PF att visa att de i praktiken bestämmer.

Tsvangirai har meddelat att MDC inte drar sig ur administrationen men att partiet har brutit kontakten med ZANU-PF, detta inbegriper även utfrysning av ministerrådet och kabinettet där man vanligtvis har stor interaktion partierna emellan. MDC:s talesman Nelson Chamisa har uttalat att MDC fortfarande ska utföra deras uppgifter och funktioner. MDC:s ställföreträdande informationsminister Jameson Timba meddelar att partiet fortfarande ska arbeta för att leverera reella förändringar till folket i Zimbabwe. ZANU-PF:s ställföreträdande talesman Ephraim Masawi uttrycker att hans parti ”inte kommer att ligga sömnlösa över MDC:s beslut då det inte spelar någon roll för dem samt att livet för ZANU-PF rullar på vanligt och att de inte känner att de förlorat något”. Det ryktas dock om att president Mugabe desperat försökte att återetablera överenskommelsen med Tsvangirai sedan beslutet var deklarerat. Ett beslut som enligt Tsvangirai kommer att kvarstå fram tills att Mugabe väljer att följa det avtal ”the global political agreement” – (GPA) som har signerades av båda parter. Avtalet utryckte hur makten skulle fördelas mellan partierna, men har brutits vid ett flertal gånger av ZANU-PF.

Beslutet som tagits har medfört en oro över vad detta ska innebära för Zimbabwes
befolkning. Funderingar om situationen i landet kommer att förvärras har uppkommit, likaså har det uppstått frågor rörande om detta beslut kommer att innebära att ZANU-PF återigen får ett större manövreringsutrymme och om partiet på egen hand kommer att fatta- och implementera politiska beslut. Som motpol till ovanstående tankar finns idéer om att detta beslut var nödvändigt då Tsvangirai måste inta en kraftfullare angreppssätt gentemot Mugabe än vad som tidigare gjorts.

Personligen så har jag inte upplevt någon förändring i atmosfären ute på gatorna i Harare. Befolkningen tycks ha intagit en avvaktande hållning samtidigt som vardagssysslorna utförs som vanligt. Beslutet är så nytt att det bara är möjligt att spekulera i vilka konsekvenser det kommer att få.

Recent Posts