Manlig omskärelse

Reklam som uppmannar män att omskära sig

För ett tag sedan släppte Zimbabwes hälsoministerium en policy och riktlinjer om manlig omskärelse. Ministeriet ser manlig omskärlse som en del i satsningen för att stoppa spridningen av HIV och AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Policyn tar upp forskning från Syd Afrika, Uganda och Kenya som visar på att 60 % omskurna män har mindre prevelance av sexuellt överförbara sjukdomar, vissa former av cancer osv.

I dag räknar myndigheterna med att 10 % av alla män i Zimbabwe är omskurna, de flesta är det på grund kulturella och traditionella skäl. Det pågår nu en kampanj för att män frivlligt ska göra detta som ett medicinska ingrepp. På flera platser i Bulawayo finns det  stora reklamskyltar som talar om vart män kan gå och få ingreppet utfört. Policyn understryker att det är viktigt att ingreppet görs av medicinskt utbildad personal. Grupper av män som prioriteras är gruvarbetare, lantarbetare och fängleseinterner.

Policyn är en del i av arbetet som görs för att  minska omfattningen av HIV spridningen och anda sexuellt överförbara sjukdomar. De av våra partnerorganisationer som jobbar med HIV och AIDS  tycker att det är bra att det finns en policy och ser manlig omskärelse som ett av många sätt att få ner antalet smittade. För tillfället finns det även mycket pengar som ges till projekt med uppmaningen att förespråka manilg omskärelse. Zimbabwe AIDS Network anser att det är bra med policyn men att det måste ses ett i större sammanhang och som en liten del av en större preventationskampanj. Manlig omskärelse är inte en magisk kula som automatiskt löser alla problem. Det finns flera kritiska röster mot detta ingrepp och att lansera det som en metod att minska HIV postiva.

De flesta män i den priorterade åldersgruppen 18-45 år verkar inte vara så intresserade av att gå till en klink för att få ingreppet utfört.

– Det är bättre att använda kondom, det skyddar ju även mot graviditet, säger en man i 30-årsåldern, som inte tänker bli påverkad av kampanjen.

I april kom det en rapport från UNAIDS som berättar att 1300 människor dör varje vecka i Zimbabwe i AIDS eller AIDS relaterade sjukdomar.

Recommended Posts