Livskunskap under skollov

T-shirt med FACT budskap

Varje grupp har väljer ett budskap de vill ha på sina T-shirts. Denna grupp har valt "Stick to one faithful sexual partner ".

När elever har skollov finns det ungdomar som inte går i skolan, som frivilligt går på utbildning. FACT-Chiredzi driver ett ”Out-of-school” projekt. Det riktar sig till ungdomar som på ett eller annat sätt inte längre går i skolan. Det kan bero på att deras anhöriga inte har råd med skolavgiften, eller att de nyss har kommit tillbaka från att försökt få ett arbete i Sydafrika.

Runt 20 deltagare finns i varje grupp och förutom att få vara med i en fem dagars lång workshop under skollov så träffas de även under terminerna i olika aktiviteter. Detta projekt är integrerat tillsammans med två departement: ungdoms- och kvinnoministeriet. FACT-Chiredzi är ansvarig för hiv och aids delen, och allt däromkring. Det innebär även att diskutera migrations frågor. Många i denna del av Zimbabwe flyttar till närliggande länder för att försöka få en inkomst där. Oftast misslyckas de och kommer tillbaka desillusionerade.

Två av de ungdomar som deltar i "out-of-school" projektet.

Två av de ungdomar som deltar i "out-of-school" projektet.

Andra områden som diskuteras under workshopen är diskriminering, mänskliga rättigheter, genusroller, reproduktiv hälsa, användning av droger och mycket mera. Efter att workshopen är över sker uppföljningsdiskussioner och det som FACT-Chiredzi vill uppnå är att ungdomarna ska kunskaper och information att göra medvetna val och ha egen kontroll över sina liv. FACT-Chiredzi är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer i Zimbabwe.

Recommended Posts