Livet i Zimbabwe blir bättre

social welfare

Sedan slutet på 90-talet har ekonomin i Zimbabwe dalat och från att en gång ha varit ett av de mest utvecklade länderna i subsahariska Afrika har landet idag en arbetslöshet på cirka 90 procent. År 2009 var krisen ett faktum. Enorma försämringar skedde i utbildning och sjukvård, och befolkningen drabbades hårdare än någonsin.

De senaste åren har landet dock stabiliserats någorlunda och enligt en ny undersökning har livet i Zimbabwe faktiskt blivit bättre. Preliminära resultat från en undersökning gjord av Unicef tillsammans med  ZIMSTAT (Zimbabwe National Statistics Agency) visar att livet för kvinnor och barn förbättrats de senaste fem åren. Zimbabwes sociala sektor är på återhämtningsvägen och detta har lett till förbättrad mödravård, skolgång och barnomsorg.

För fem år sedan dog 960 av 100 000 mammor i samband med förlossning i Zimbabwe, idag har denna siffra sjunkit till 614 av 100 000. Samtidigt har antalet vaccinerade barn ökat från 31 procent till hela 69 procent. Även skolgången har ökat markant, då 99 procent av eleverna inskrivna i grundskolan idag slutför denna jämfört med tidigare 44 procent.

Zimbabwe är också det land som har nått störst framgång i mätningarna av Human Development Index 2014. Mellan 2012 och 2013 har den förväntade livslängden i Zimbabwe ökat fyra gånger så mycket som den genomsnittliga globala ökningen.

Landets barnomsorg är dock i stort behov av förbättringar. Två stora problem som pekas ut av Unicef är förekomsten av barnäktenskap och det stora antalet barn som lever utan födelsebevis. Risken finns också att de framsteg som rapporteras kan gå förlorade då mycket tyder på att Zimbabwe återigen befinner sig på randen till en ekonomisk kris…

Karin Nordlöf, Bulawayo

Recommended Posts