Lantarbetare går samman för sina rättigheter

Det är 1 maj och människor samlas på gatorna världen över för att demonstrera för sina rättigheter, så även i Zimbabwe. Några som organiserar sig fackligt för att arbeta för sina rättigheter som arbetare är medlemmarna i vår partnerorganisation GAPWUZ.

Den stora landreformen som ägde rum i Zimbabwe på 1990-talet slog hårt mot många fackföreningar med minskat medlemsantal. Utöver det så har flera politiska, sociala och ekonomiska utmaningar försvårat situationen för lantarbetarna i landet. Många upplever idag en otrygg arbetssituation, alltför låg ersättning och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och allt fler människor är en del av den informella arbetssektorn. Lantarbetarna beräknas tillhöra en av de mest utsatta grupperna i samhället och många lever dag för dag, även om de befinner sig i den formella arbetssektorn.

På en farm, av många, strax utanför Harare har lantarbetarna inte fått betalt på två månader. Detta är på grund av den ekonomiska krisen mycket vanligt. Dock är de flesta lantarbetarna på den här farmen medlemmar hos GAPWUZ och har genomgått utbildningar i deras rättigheter och skyldigheter som anställda.

–  Genom Gapwuz har vi utbildats i våra rättigheter och nu har vi tillsammans med arbetsgivaren kommit fram till att lönen ska betalas ut retroaktivt med start nästa vecka. Det känns bra, förklarar Takawir Chihwamira som är med i styrelsen för fackklubben.

En fackklubb som lyfter kvinnor

Några som engagerat sig fackligt är Maidei Kariwo (till höger) och Miriam Mutyavaviri (till vänster) som båda tillhör farmens kvinnliga fackklubb.

Några som engagerat sig fackligt är Maidei Kariwo (till höger) och Miriam Mutyavaviri (till vänster) som båda tillhör farmens kvinnliga fackklubb.

Några som även engagerat sig fackligt är Maidei Kariwo och Miriam Mutyavaviri som både tillhör farmens kvinnliga fackklubb. De är en del av den stora fackklubben på farmen, men de har även separata möten, där endast kvinnor är välkomna.

– Vi gick samman för att männen inte kan företräda oss i frågor som är viktiga för oss kvinnor, förklarar Miriam.
– Bland annat har vi tryckt på för att arbetsgivaren ska erbjuda dagis för barnen när vi arbetar, och för att vi ska kunna vara hemma med våra barn när de är sjuka. Vi har lyckats med båda kraven, fyller Maidei i.

För det är så verkligheten ser ut för många farmarbetare. Kvinnorna är ansvariga för barnen, men även deras inkomst behövs. Därför underlättar det när facket och arbetsgivaren tillsammans jobbar för att underlätta för kvinnornas möjligheter att arbeta.

– Vi har också fått igenom 98 dagars mammaledighet, berättar Maidei vidare. Det är 8 dagar mer än vad som är lagstadgad ledigheten när en får barn.

Klubbstyrelsen på just den här farmen har bland annat arbetat hårt för att säkra jobben på gården och för att förbättra de sanitära förhållandena för alla som arbetar där. GAPWUZ stöttar fackklubben och har bland annat utbildat klubbstyrelsen i styrelsearbete, arbetslagar och kollektivavtal.

Detta är GAPWUZ
GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) är en fackförening i Zimbabwe som fokuserar på arbetare inom jordbrukssektorn i landet. Genom att stärka och stödja lantarbetarna är GAPWUZ med och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för de som jobbar på storjordbruken.

Organisationen och dess medlemmar arbetar för att förändra situationen för Zimbabwes lantarbetare och målet är bättre levnadsvillkor och värdiga arbetsförhållanden. En central del av GAPWUZ arbete är att främja och skydda arbetarnas rättigheter och detta gör de genom utbildningar kring arbetares rättigheter samt att de även erbjuder rättshjälp. GAPWUZ arbetar i frågor som rör bland annat arbetsrätt, genus, hiv, utbildning, ungdomars situation och bekämpning av barnarbete. Detta är nödvändigt då Världsfacket, ITUC, vid flera tillfällen protesterat mot de trakasserier fackliga ledare utsätts för i landet. Facklig verksamhet med förhandlingar bedrivs ändå och möjliggörs med hjälp av organisationer GAPWUZ.

Foto: Två rader med rosor som odlas på farmen. Inne i tälten där rosorna växer för export  blir det väldigt varmt. Fackklubben har därför tillsammans arbetat för att de ska få ordentliga pauser i värmen.

Recommended Posts