Kyrkogårdar & kistor

De flesta zimbabwier begravs hemma på gården. Man vill ha sina släktingar nära efter att de har dött. Men i och med att samhället förändras, blir det fler och fler  som inte har någon familj att bli begravd hos. Kyrkogårdar börjat växa upp på landsbydgden, vilket inte fanns några årtioenden tillbaka.

Ginyinhloupo Care Center är en NGO med målet att ge hopp åt de som är i utanförskap, de som inte har någon familj att få stöd av. De har insett behovet av att skapa en kyrkogård för de människor som de hjälper och som dör i deras omsorg. De tar hand om gamla, barn som har blilvit föräldralösa främst genom HIV och AIDS och de vårdar många HIV positva patienter. Ett barn som vi fick träffa, har fått sin mamma dödad av en elefant och sedan dess har pojken varit övergiven av sina närmaste.

En annan organisaiton som vi nyligen besökte är GWAPA, Gweru Women AIDS Prevention Association, en organisaiton som startades 1992 av sexarbetare. Idag är deras medlemmar kvinnor som är ensamstående och HIV positiva. Som en del av deras verksamhet ger de varje månad en liten summa pengar som går till att tillverka kistor. När någon av kvinnorna sedan dör finns det en kista till henne. Sexarbetare blir ofta stigmatiersreade och diskriminerade, även efter att de har dött. Denna insats är till för att ge dem en liten trygghet.

Både Ginyinhloupo Care Center och GWAPA är organisationer som får support av Zimbabwe AIDS Network som är en paralyorganisation som får stöd av Afrikagrupperna. Personligen tycker jag att det är tungt att möta alla dessa människor som har det, eller haft det svårt, men jag blir också förundrad över hur de orkar kämpa och ställa upp för varandra. Det är något som fler borde lära sig av.

Recent Posts