Internationell koleraepidemi

Kolerabakterien fortsätter att dränera vätska och näring från människor. Nu ligger dödstalet på 1 778 och smittofallen på över 34 000 personer. Det är dem officiella siffrorna, verklighetens siffror tros vara nästan det dubbla.
En bekant till mig överlevde koleran. Han, en ung stark man, berättade hur livet sögs ut ifrån honom., hur han såg sina barn bli föräldralösa, precis som han själv – hur tufft de skulle ha det. Han tänkte på alla framtidsplaner han hade med sin farm, alla mindre investeringar och stora arbetsinsatser han hade utfört – hur allt skulle gå förlorat. Han berättade smärtsamt också om hur förödmjukande sjukdomen var. Alla dessa tankar hade fått honom att gråta – det enda sättet han kommunicerade med då. Han överlevde tack vare en internationell organisation som hade satt upp läger i närheten av hans by. Men han berättade också om hur han blev tvugnen att muta för att få vård. Enligt avtal bemannas den utländska hjälporganisationen med statligt anställda. Dessa människor får sin lön i zimbabwiska dollars som inte är värt någonting i praktiken. Därför exploaterar dem även en sådan här katastrofsituation.

Epidemin ser dock inte ut att stanna av på ett tag. Utan en fungerande offentlig sektor – utan vårdinrättningar, vattenförsörjning, strömdistribution, sanitetsskötsel, eller matsäkerhet. Regnperioden är i full gång, vilket betyder att regnvatten drar med sig kolerabakterier in i grundvatten som dricks av de flesta. I norra Zimbabwe väntas nu, till råga på allt översvämingar. Här i Harare city är vi dock priviligerade. Enligt The Herald, statstidningen har kommunen kemikalier för att rena vatten så att det räcker fyra månader till.

The Herald rapporterar också om alla organisationer och länder som bistår i kampen mot koleran. Bland annat bistår Sverige med USD 2,5 miljoner. Kina, Zimbabwes ”närmaste vän” bistår med en halv miljon USD. Nederländerna är till synes största givare med USD 11,7 miljoner medan sydkoreanska studenter har gett USD 7 500. Ironiskt verkar koleraepidemin ha blivit regimens enda ”internationella samarbete”. Initialt ledde den till ett omfattande fördömande av Zimbabwes regim och om en förestående kollaps av regimen.

Recent Posts