Inslag i etermedia

Radio programmet P3 Nyhetsguiden har en guide om diktaturer i världen. Det senaste landet de presenterade där är Zimbabwe. Presentationen tar bland annat upp landets födelse, demokratiutveckling, samlingsregeringen, landreformen, tjuvjakt och hur det är att leva där nu. Något som till exempel inte nämns är hur hälsosituationen är i landet. Det går att lyssna på inslaget här.

Recent Posts