Ingen uppgörelse!

Ja, besvikelsen är skakande, trots att ingen höll en uppgörelse sannolikt.

Jag kan inte säga om det är bra eller dåligt, men parterna är i alla fall överens om att prata i ytterligare en vecka för att sedan ha ett regionalt möte i frågan på måndag.

Vi är nu experter på att vänta.

Recent Posts