IMF tillbaka i Zimbabwe

av Deniz Kellecioglu, utvecklingsekonom i Harare för Afrikagrupperna

Representanter för IMF (Internationalla Valutafonden) är här i landet igen. För ett par månader sedan utförde de analyser och samtalade om möjligheter till samarbete. Bland annat kom de fram till att landet har tappat ytterligare 14 procent av sin BNP (ekonomiska värde) under 2008.

IMF är en internationell institution dominerad av rika länder med USA i spetsen. Institutionens huvudsakliga syfte är att förhindra och reparera finansiella kriser. De har dock aldrig lyckats förutse en kris, men kommer gärna till undsättning med feta lån när det uppstår en. Därmed lyckas de skuldsätta och kontrollera otaliga länder, nästan uteslutande i gruppen mellanrika och fattiga länder. För åtta år sedan formaliserade IMF sitt avskurna kontakt med Zimbabwe, då landet förlorade sin rösträtt inom institutionen pga. missade avbetalningar.

IMF hjälpte till att förstöra landet under 1990-talet med pengar (lån) i ena handen, och liberal ekonomisk politik i den andra handen. Den liberala politiken gynnade den politiska och ekonomiska eliten i landet, medan fattigdomen breddades och fördjupades. En erfarenhet som otaliga länder har fått genomleva.

Nu är de alltså tillbaka i Zimbabwe. De har gått med att bistå den offentliga ledningen med viss teknisk stöd. Deras nuvarande budskap är fortsatta liberaliseringar över hela ekonomin. Jag kan inte säga att alla deras rekommendationer är dåliga – många är nödvändiga för Zimbabwe att fungera igen, men de är ensidiga. Ekonomisk politik i utvecklingsländer måste innehålla element där människor får möjligheter och draghjälp i att komma ur en svår fattigdom. Men IMF-förslag leder till stora företagens och kapitalets vinning samtidigt som människor exploateras med usla löner och arbetsvillkor, samtidigt som deras naturresurser länsas.

För att IMF ska gå in fullständig igen kräver de att Zimbabwe först betalar tillbaka över en miljard USA dollars innan nya lån kan läggas fram till landets nye regering. En summa som är lika stor som årets offentliga budget. Sverige är med på denna position som i så fall kommer att kvarhålla folket i fattigdomens plågor.

Tills vidare nöjer sig IMF med 100 000 USA dollars per kvartal. Den zimbabwiska regeringen har nämligen bundit sig vid att betala denna summa för att kunna få teknisk stöd. Det är över sex miljoner SEK under året. En summa som t.ex. tusentals lärare skulle kunna ta del av.

Ja, inte är det solidaritet som är IMF:s grundvärdering.

Recent Posts