Handelsavtalen kommer att förinta försörjningen för 70 procent av vår befolkning

Yvonne– Om du importerar kyckling till Kamerun hamnar du idag i fängelse. Det är resultatet av en tre år lång kampanj för att rädda lokala kycklinguppfödare.

Yvonne Takang berättar om kamerundiska erfarenheter av frihandel under konferensen om handelsavtalet EPA som Afrikagruppernas partner SEATINI anordnar.

-Den kamerundiska regeringen skrev under Världshandelsorganisationens villkor om frihandel 2002. Min organisation (ACDIC) var i kontakt med ett hundratal kycklinguppfödare som helt plötsligt inte kunde få ekonomin att gå ihop. Vi ställde oss frågan varför. Från EU och Brasilien strömmade det in fryst kyckling i landet som såldes till under hälften av priset som lokala bönder kunde kräva. Bönder gick på knäna och hela sektor var på god väg att gå under. Vi började mobilisera massorna.

Regeringen var till en början mycket kritisk till upproret och det skulle dröja tre år, massmobilisering (en av Kameruns historiskt största demonstrationer genomfördes till småskaliga bönders fördel) och hårda påtryckningar från civila samhället innan regeringen gav med sig. Idag är det totalt olagligt att importera kyckling och du blir skickad till fängelse om du gör det.

Kamerun skrev den 1a juli under EPA-avtalen. Det kommer innebära att våra gränser öppnas för billigare importerade varor än vad vi själva kan producera. Vi är idag helt matsuveräna, det vill säga vi kan producera allt vi behöver själva. Ett av argumenten mot de frysta kycklingarna var hälsoaspekten av storskaligt producerad kyckling. Den lokala produktionen är helt biologisk medan den frysta kycklingen var pumpad med hormoner, antibiotika osv.

De här nya frihandelsavtalen tvingar oss att öppna upp våra marknader med 80 procent. Det finns inte en chans att vår lokala produktion kommer kunna stå emot öppna importgränser utan inhemska subventioner. Det krossar mitt hjärta. 70 procent av kameruns befolkning försörjer sig på jordbruk. Det kommer innebära att 70 procent av vår befolkning kommer mista sitt livsuppehälle, sin försörjning.

Vi kommer försöka använda oss av erfarenheterna med kycklingkampanjen för att förmå regeringen att vägra implementera EPA.
Skriv under mot orättvisa handelsavtal här!

Recommended Posts