Grönsaksodling

Tsibo Dube och Nemya Moyo berättar om fördelarna med att arbeta i en grupp.

Trots att det är sommar i Zimbabwe nu och torkan är som mest påtaglig så finns det gröna oaser lite här och var. Edward Ndlovu Memorial Trust (ENMT) har flera studiecirkel grupper som bedriver olika trädgårdsodling. Vissa odlar bara för sig själva, andra har stora områden som de odlar på, som de sedan tar till markanden. Vissa ger bort grönsaker till personer som är berörda av HIV epidemin eller till barn som är föräldrarlösa. Vissa har tillgång till egen brunn, andra delar med övriga i byn. Hos vissa säljer man på plats, andra tar sina grönskare och frukter till marknaden. Det som är gemensamt för alla grupper är att de har lärt sig hur man startar, odlar och sköter sitt trädgårdsland genom studiecirekel metoden. Alla finns i provinsen Matabeleland South, som är en de torraste i landet. Det finns knappt inget gräs vid den här tiden på året. Vatten är en bristvara.

Gruppmedlemmar och besökare går runt i trädgårdsodlingen.

Sibambene är en grupp som egentligen består två olika studiecirekelgrupper, som delar samma trädgårdsland. Den ena gruppen består av 20 kvinnor och en man. Den andra gruppen består av äldre kvinnor som stödjer andra äldre kvinnor genom att dela med sig av vad de odlar.

– I och med den här trädgårdslandet kan vi bli mer självständiga och vi lyckas även ge supoprt till föräldralösa barn, berättar den äldre damen Gola. Från ENMT har de här grupperna fått träning av studiecirkel metoden och ledarskap.

Grupperna har genom samarbetet med ENMT även fått förbättrad läsarkvalité och fördjupande kunskaper.

Recommended Posts