”Google – vad är det?”

Elever som besöker ENMTs bibliotek

På en föreläsning på Edward Ndlovu Memorial Trusts (ENMT) bibliotek i staden Gwanda ställdes frågan till drygt 200 studenter på gymnasienivå:

– Hur många av er använder Google för att hitta information på Internet?

Runt tio elever räckte upp en hand. För många elever är datorer i skolan fortfarande något ovanligt. I Zimbabwe delar 65 elever, i genomsnitt, på en dator. Den rätta frågan borde kanske ha varit ”hur många vet vad Google är?”. Kanske hade några fler händer lyfts upp då.

Recommended Posts