Genusmedvetenhet börjar hos dig själv

Diskussioner om olika genus aspekter pågick ständigt under kursen.

–          Förut trodde jag att jag visste vad genus var, men nu känner jag att jag verkligen är genusmedveten, säger en av deltagarna i en genus workshop. Kursen hölls för alla lokala partnerorganisationer i Zimbabwe.

Innan utbildningen startade fick varje partnerorganisation göra en kartläggning över hur väl deras egna organisation var genusmedveten. Många tyckte att det var bra att göra det och det var en ögonöppnare för många. Deras organisation var inte så genusmedveten som de trodde.

–          Vi har kommit fram till att vi är genusblinda men den här kursen har gett oss verktyg för att kunna att bli genusmedvetna, sammanfattade FACT.

De flesta deltagare verkade nöjda med utbildningen:

–          Jag har nu till fullo förstått skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, berättade en deltagare från SEVACA.

–          Det här var min första genusutbildning, konstaterade en deltagare från ZIMCODD, och den har varit väldigt bra.

–          Vi kommer att sätta oss ner med resten av personalen nästa vecka och informera om den här kursen för våra kollegor, förklarade deltagarna från ENMT.

–          Vi har inga genus policy på plats, berättade ABDO, så det här var ett bra startskott för oss.

–          Den här genusutbildningen har varit annorlunda mot tidigare genus utbildningar jag har varit på. Den här kursen har varit mer inriktad på hur lagar kan användas i genus arbete och mer in på genus projektplanering, summerade en deltagare från  JJA.

De flesta av deltagarna på utbildningen.

Kursen var i tre dagar och skedde på grund av att partnerorganisationerna önskade en utbildning i genuskunskap. Kursledaren påpekade ofta att genusarbete startar med oss själva och vill vi ha förändring är det hos oss det måste börja. Men det handlar också om temabildningen, ingen kan klara av själv att göra en hel organisation genusmedveten.

I diskussionen om stereotyper diskuterades det om män kan vara sex arbetare och varför vi ofta antar att det är en man som kör lastbil. Under den sista dagen var det fokusering på genus strategi, genus policy and handlingsplan. Rådet deltagarna fick för att ständigt vara genusmedvetna var att alltid definiera så mycket som möjligt, kvinnor, flickor, män och pojkar har alla olika behov och det ska vi vara medvetna om. Det är skillnad på en kvinna som bor i huvudstaden Harare eller på en kvinna som bor landsbygden. De har olika behov. Det räcker inte bara med att säga ”kvinnor”, utan att hela tiden beskriva de olika livssituationerna och möjligheter som grupperna har.

Recommended Posts