”Ge mig kolera”

Kajsa Normans bok: Ge mig kolera – vägen till överlevnad i dagens Zimbabwe är en reportagebok full med författarens mångfasetterade möten med människor, både i och utanför Zimbabwe, som berättar sin berättelse och ger sin analys av läget i landet. I boken får du möta människor med varierande politiska utgångspunkter och med olika erfarenheter av att leva i Zimbabwe.

Boken ger en bild över hur många tänker, förklarar varför de handlar som de gör och varför situationen i landet har utvecklats till hur det är nu. Jag vill rekommendera den här boken till alla som är intresserade av hur livet i dagens Zimbabwe kan gestalta sig för en del av invånarna i landet.

Recent Posts