Frihetskämpe förnekad nationalhjälte status

Thenjiwe Lesabe, en frihetskämpe för Zimbabwe har nyligen dött, 79 år gammal. Hon var en av de kvinnor som tidigt deltog aktivt i frihetskampen.

Thenjiwe Lesabe

Hon var aktiv i Sigma Club in Bulawayo, det var en förenings som bestod av intellektuella och  andra som var intresserade av social välfärd, till exempel att afrikaner i landet skulle få utbildning. Föreningen fungerade som en tankesmedja.

Hon var en av de första kvinnorna som anslöt sig till National Democratic Party och delade ordförandeskapet i partiets kvinnoorganisation.

1960 ledde Lesabe en offentlig demonstration mot den dåvarande regimen. Hon arrangerad en dörr-knacknings kampanj för att människor skulle delta i demonstrationen. Hon fick ett bra uppslutning. Demonstrationen ägde rum i tre dagar och spred sig till andra delar av landet.

Lesabe var en del av det politiska partiets Zapus ledning. När läget blev spänt flydde hon med sina barn gömda i godståg till Moçambique. Efter att självständigheten var vunnen gav Leasabe boskap till de som hade hjälpt henne att fly landet. Under de första åren av självständighet satt hon i parlamentet. När enhetsavtalet, mellan ZANU och Zapu var påskrivet 1987 blev Leasabe en vice minister i turism i regeringen. Senare var hon kultur och utbildningsminister.

2009 beslutade Leasbe att lämna pariet ZANU och gå tillbaka till det politiska parti som hon började sin politiska bana i, Zapu. På grund av detta beslut kommer inte Thenjiwe Lesabe att få epitetet nationalhjälte.

Recent Posts