Framgångsrik organisering i Zimbabwe

Zimbabwes landreform som påbörjades redan vid frigörelsen 1980 gick mycket långsamt ända fram till 2000 då mark ockuperades i hastig takt. Stora kommersiella jordbruk lades ned och ersattes av mindre, med låg arbetsintensivitet. En utav de grupper som förlorade på reformen var lantarbetarna. Omkring 200,000 arbetstillfällen gick förlorade.

Afrikagruppernas partner GAPWUZ (General Agricultural Plantation Workers Union of Zimbabwe) är en fackförening som med sina 23,000 medlemmar representerar nästan 25 procent av Zimbabwes idag omkring 100,000 lantarbetare. Förra året förbättrade de lönenivåerna i flera sektorer. Den största framgången gjordes inom skogsbruket där lönen höjdes från 87 dollar till 150 dollar/månaden, en höjning om drygt 70 procent! Den minsta höjningen gjordes i den så kallade generella jordbrukssektorn där lönen gick från 59 dollar till 65 dollar/månaden, en höjning om 11 procent.

Till den sistnämnda sektorn hör boskapssektorn. 5 mil utanför Bulawayo i sydvästra Zimbabwe arbetar cirka 25 lantarbetare på gården Graevs med skötsel av 300,000 kor.

kossorI fyra år har arbetarna varit fackanslutna till GAPWUZ. De har en arbetarkommitté som väljs demokratiskt och sedan de organiserade sig har livet förändrats radikalt.

Sinah, Juliet, Sibusisiwe

Från vänster: Sinah Ndlovu, Juliet Sithole, Sibusisiwe Ncube

Sinah Ndlovu berättar:

-Tidigare hade vi ingen mammaledighet alls, nu har vi tre månader! Det gör en värld av skillnad.

-Tidigare hade vi inte heller rätt till ledighet eller betald övertid när vi arbetade på röda dagar. Nu håller vi själva räkningen och ser till att vi får övertidsbetalt om vi arbetar sju dagar istället för sex i veckan.

-En annan stor förändring för särskilt oss kvinnor är att vi begärt fasttidsanställningar och med GAPWUZ hjälp också fått det. De flesta kvinnor var tidigare endast säsongsanställda, även fast det fanns jobb hela året runt. Vi jobbade i sex veckor för att sedan bli avskedade. Enligt lag måste vi fastanställas om vi jobbar längre än det. Så, vi blev avskedade för en vecka och sedan återanställda. Så höll vi på år ut och år in. Sex veckors arbete, en vecka arbetslösa, sex veckors arbete…

GAPWUZ fokuserar sina fackliga ansträngningar inom främst tre områden; eliminering av korttidsanställningar, mammaledighet och att arbetsgivarna uppfyller löneutbetalningar enligt minimilönnivå. Även om fackets framgångar är enastående i en sektor känd för exploatering och svårighet att organisera är livet svårt för även för fackanslutna lantarbetare. Lönen, 65 dollar i månaden, räcker inte långt. Ofta räcker det inte till att skicka barnen till skola. Skyddskläder är något denna grupp lantarbetare kämpar för just nu. Tillgång till mark för egen odling som kan dryga ut den magra lönen är inte självklart.

Än är det lång väg att vandra till ett liv där lantarbetaren dikterar livsvillkoren men facklig anslutning är en bra början.

Vill du stödja GAPWUZ kamp så kan du göra det här.

 

 

 

Recommended Posts