Finansiellt dilemma

Zimbabwes nye finansminister Tendai Biti, och tillika andre man efter Tsvangirai i MDC, vädjar till omvärlden om finansiellt stöd. ”Om vi inte får mer indirekt stöd såsom humanitär assistans, och direkt budgetstöd till den offentliga sektorn riskerar samlingsregeringen att falla – i ett sådant är risken stor för total kaos, menar han, och nämner militärkupp och civil uppresning som exempel.

Nya resursflöden till Zimbabwe har varit en het potatis, eller rättare sagt en moment 22 situation. Biståndsgivare och kreditgivare, såsom Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) har uttryckt reservationen att de behöver se positiva förändringar och signaler från landet för att de ska lägga fram pengar. Men för att genomdriva förändringar av det slaget behövs just nya resursflöden, har det sagts, eftersom statens kistor är tomma, eller rättare sagt misskötta och länsade.

Det är förstås inte så enkelt. T.ex. kostar det inget att göra sig av centralbankschefen Gideon Gono, som är nummer två i kedjan av personer som har ruinerat detta fantastiska land. Däremot kan den politiska kostnaden vara enorm med att bli av med honom. ZANU-PF eliten som har gynnats av Gono som deras personliga bankman är starkt intresserade av att han fortsätter att kontrollera penningflödet in landet. MDC är naturligtvis intresserad av att själva kontrollera detta flöde.

Som vanligt i Zimbabwe: tichaona (= vi får väl se – shona språket, det är vanligt med Tichaona som namn).

Hela Biti-artikeln: M&G 2009-03-13-pay-up-or-zimbabwe-deal-fails-warns-biti.html

/Deniz Kellecioglu, utvecklingsekonom i Harare för Afrikagrupperna

Recent Posts