Några fakta om livet i Zimbabwe

I veckan kom det en skrämmande undersökning från Zimbabwe Food and National Nutrition som pekar på att hunger är vanligt bland barn i Zimbabwe. Nästan 12 000 barn dör varje år på grund av undernärdhet. Vart tredje barn lider av kronisk undernäring som kan leda till störningar i barnets tillväxt och i värsta fall till döden. Även de barn som inte är undernärda mår inte så bra. Barnen på landsbygden är mer utsatta för undernäring än barn i städer.

– Bara ett av tio barn får tillräckligt med näring, säger chefen för Zimbabwes livsmedelsråd George Kembo. Hos FN:s underställda nyhetsbyrån Irin kan du läsa mer. Sida har tillsammans med många andra biståndsaktörer,  gett stöd för framtagandet av undersökningen.

En annan rapport kom nyligen om hur livet är på landsbygden: Zimvac 2010 report som är gjord av Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee (ZimVac). Rapporten är gjord för ge strategisk information om hur det är på landsbygden och att identifiera de största utmaningarna och hur leverbrödet kan förbättras och utvecklas för att bli hållbart och tillgängligt för många.

Några fakta från rapporten:

  • 86 % av barn mellan 6-17 år går i skolan.
  • 33 % av hushållen tar vatten från osäkra vattenkällor.
  • Den informella sektorn är fortfarande den dominerande sektorn när det gäller att handla varor till hushållet.
  • En kyckling kostar i genomsnitt $ 4.
  • Det som hushållen lägger mest pengar på under en månad är transportkostnader.
  • Den genomsnittliga storleken på en flock boskap är 5 stycken per hushåll.
  • I genomsnitt skördar ett hushåll 630 kg olika matgrödor,  för en genomsnittlig matkonsumtion behövs 745 kg per år.
Recent Posts