EU ger € 16 miljoner

Europeiska unionen (EU) har godkänt ett stödpaket på € 16 miljoner som ska gå till Zimbabwe för att hjälpa till att hantera effekterna av den globala finanskrisen och konjunkturnedgången.

Detta kan ses som det första tecknet på en upptining av förbindelserna mellan Bryssel och Harare. Zimbabwe är ett av de 19 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) som tillsammans tilldelas € 264.000.000 av EU.

EU meddelade i torsdags att det är ”på begäran” som de ger stöd till Antigua & Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Kap Verde, Centralafrikanska republiken, Grenada, Guinea Bissau, Haiti, Lesotho, Liberia, Malawi, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu och Zimbabwe.

– Utvecklingsländer står fortfarande inför stora svårigheter, inklusive finansiering luckor i regeringens budget, vilket är en direkt följd av den globala finanskrisen. I år kommer EU:s budgetsupport att hjälpa 19 AVS-länder att behålla sin nivå på de offentliga utgifterna på de prioriterade områden och därför mildra de sociala konsekvenserna av den ekonomiska nedgången, säger EU-kommissionären för utvecklingsbistånd Andris Piebalgs.

Zimbabwe fick det femte största bidraget. Alla belopp betalas ut i form av budgetstöd som göra det möjligt för länderna att bibehålla sina nivåer av de offentliga utgifterna på prioriterade områden, även inom den sociala sektorn, utan att äventyra den makroekonomiska stabiliteten.

Baserat på kriterierna för biståndet, är Zimbabwe berättigat för stöd, eftersom landet nu står inför problem med att finansiera sitt ekonomiska återuppbyggnadsprogram. I 2010 års nationella budget som presenterades av finansminister Tendai Biti finns det ett US $ 800.000.000 finansierings gap som regeringen behöver budgetstöd för att täcka upp.

Detta var det andra paketet om beslut för finansiering inom ramen för de € 500 miljoner V-FLEX mekanism som antogs i mars 2009 som en reaktion på den ekonomiska krisen för AVS-länderna.  Zimbabwe utelämnades i den första omgången av utbetalningarna i december förra året på grund av landets långvariga politiska tvist.

– Jag tror att det här viktigt, när det gäller förbättrandet av relationerna mellan EU och den zimbabwiska regeringen. Förut har alla resurser gått till humanitärt arbete, så vitt som jag vet, inte till något budget stöd. Detta kan vara en vändpunkt, säger Afrikagruppernas koordinatör Ntando Ndlovu.

Läs artikeln EU approves US$20m aid package for Zim.

Recommended Posts