Ensam om negativ tillväxt

Zimbabwe är det enda landet i Afrika som inte hade en positiv ekonomisk tillväxt under 2008 (Det krigsdrabbade Somalia går inte ens att beräkna). Världsbanken uppskattar krympningen till -4,9 procent. Det är tionde året i rad med negativ tillväxt för Zimbabwe.  Jag tror att det slutresultatet kommer att vara ännu värre. Året innan krympte landets ekonomi med -6,3 procent. Totalt sett har ekonomin nästan halverats under dessa tio år – i genomsnitt med -5,6 procent per år.

Tio åren innan (1989-1998) växte ekonomin i genomsnitt med 3,5 procent. Och under 1980-1989 växte ekonomin i genomsnitt med 5,2 procent. Notera dock att tillväxten var väldigt skiftande under 1980-1998, med konstanta upp och nedgångar. Under 1980-talet var det främst Sydafrikas apartheidregim som destabiliserade landet, och under 1990-talet var det istället Världsbanken och Internationella Valutafondens ekonomiska politik.

Utvecklingen i Afrika söder om Sahara som grupp har varit det omvända, med tillväxt om ungefär 5 procent varje år sedan slutet av 1990-talet. Under 2008 beräknas tillväxten vara 5,4 procent för regionen, enligt statistik från Världsbanken.

Recent Posts