En låda full med låneböcker

Vid varje terminsstart åker organisationen Edward Ndlovu Memorial Trust (ENMT) runt till sina 27 samarbetsskolor på landsbygden i södra Zimbabwe och delar ut boklådor. Böckerna i lådorna är till för skolbiblioteken, som oftast inte har många böcker. Boklådorna roteras varje termin. På skolloven arbetar ENMT:s personal med att byta ut böckerna i respektive låda, till nya bokkombinationer som de anser passa den skolan som lådan ska till.

En boklåda fylld med böcker.

–          Nu under regnperioden får barnen inte låna hem böckerna, berättar Lillian Dube som är skolbibliotikare på Enyardei skolan. Barnen får sitta här i skolan och läsa. Efter att regnperioden är över så får de låna hem böckerna igen.

Trycket från skolorna för att få en boklåda från ENMT är hårt. En boklåda innehåller cirka 300 böcker, 60% är böcker för elever på  låg- och mellanstadiet. De resterande böckerna är för äldre elever, föräldrar och studiecirkelgrupper som ENMT arbetar med. I boklådorna finns det ofta litteratur om inkomstbärande projekt, som kan inspirera grupper att starta egna projekt. Det efterfrågas böcker på de lokala språken, främst böcker på Ndebele. De flesta elever har ju engelska som sitt andra språk och för att kunna utveckla sitt första språk är det viktigt att även få läsa böcker på sitt modersmål.

–          Vi uppskattar samarbetet mycket med ENMT, säger Mr Mlothsa, som är rektor på Matshya skolan. Böckerna är till stor nytta här, vi önskar bara att vi kunde få två boklådor. Eleverna tycker om att läsa.

Skolorna som ENMT samarbetar med är i provinsen Matabeleland Syd  i Zimbabwe. Alla skolor har knappa resurser men nu verkar det som att UNICEF:s donation av läroböcker har nått ut till alla skolor och det är något som kommer att ha en positiv inverkan. Framför allt för eleverna som inte längre behöver dela läroböcker. De flesta elever har nu var sin textbok i varje kärnämne. Det gör att böckerna i boklådorna kan användas för vad de är tillför: skolbiblioteken.

–          Det är bara bra att böckerna blir slitna, tycker Vivienne T Moyo. Hon är skolkoordinatör på ENMT och fortsätter:
–          Det visar ju att böckerna läses och det är ju det som vi vill.  Vi byter gladeligen ut de sönderlästa böcker mellan terminerna. Det är oerhört roligt att det nu finns en läsekultur i vårt område.

Skolavgifterna till ENMT:s samarbetsskolor varierar,  men för en termin kostar det ungefär 70 kronor per barn. ENMT försöker uppmuntra skolorna att öka skolavgiften med några få dollar. Det gäller framför allt för de skolor som inte tar någonting i skolavgift. De skulle kunna ta några dollar per barn och termin och få in pengar, för att till exempel bygga upp och underhålla sitt bibliotek.

Detta är ett av de exempel på projekt som får stöd av Afrikagrupperna. Läs mer om Afrikagruppernas arbete i det senaste numret av AGERA.

Recommended Posts