Eliternas lättja och folkets varaktighet

av Deniz Kellecioglu, utvecklingsekonom i Harare

Enkla sanningar är lättsmälta. Likt en smörig zimbabwisk avokado mjuknar förenklingar smakrikt på plats i hjärnan. En pusselbit som tycks passa in i ens större människosyn och världsåskådning.
Zimbabwe är ett av dem mest omtalade länderna i världen. Det beror troligen på polariserande förenklingar; svarta mot vita, kapitalism mot socialism och imperialism mot självständighet, äganderättigheter mot rättvisa. Vi lever i en rasistisk värld, men vi lever också i en egoistisk och elitistisk värld.

Eliter försöker vidga och behålla sin makt och sina resurser. Och när det kolliderar med folkets intressen används dessa maktstrukturer och resurser för att köra över dem. Politisk retorik är en sådan maktapparat: med slagord som att man aldrig kommer att låta landet koloniseras igen, koloniseras landet genom att våldsamt stjäla presidentposten och en massa parlamentsplatser.

Och det finns folk som väljer en sida och ser bara en motpol, även i Sverige. En del håller på Mugabe och kompani för att han är ”anti-imperialistisk.” Det finns också de som anser att Afrikas problemfyllda tillvaro är mestadels inhemsk och beror på afrikanerna själva. Det gynnar de att bortse från historiska interventioner, maktstrukturer, ekonomiska ojämlikheter, m.m. Det rättfärdigar deras tillvaro och privilegier att skylla på andra – att de är med och befäster invanda, socialt konstruerade polariseringar vill de inte veta av.

Men imperialism har många ansikten, alltifrån bleka till bruna. Det är elitism och andra element, såsom girighet som driver. Steve Biko, den legendariska frihetskämpen i Sydafrika, varnade för 30 år sedan för ett enkelt ”färgskifte” i landets styre. Han förutsåg då både apartheids fall och dagens Sydafrika scenario med ”vita” som har behållit och utvidgad välfärd och status, medan majoriteten, ofta ”svarta” har små möjligheter att ta sig ur fattigdom. Biko påvisade människors likhet, och manade till att stärka afrikaners självkänsla som har slagits i spillro efter århundraden. Biko, torterades och dödades år 1977 av apartheids polisstyrkor (Bok: Steve Biko ”I write what I like”, Film: ”Cry freedom”, 1987).

I dagens Sydafrika drivs en retorik och program om ”black empowerment”. Men den ”vita” klassen förstärker, lobbar och mutar sig fram för att behålla och vidga sina privilegier. Den svarta eliten hakar på och utnyttjar ”black empowerment” till att tillsätta sina egna på ledande positioner. I Zimbabwe höll den svarta eliten (också med hjälp av den vita) på att tömma statsapparatens resurser vid 1990-talets slut (efter ha skuldsatt landet till öronen). I syfte att fortsatta länsa landet använde de den populära vägen: ta tillbaka mark från de vita. Men undersökningar har visat om och om igen att det var en elitistisk tårtdelning.

I dagens Zimbabwe med en samlingsregering är tendensen tyvärr likadan, om än mindre aggressiv och mindre våldsam. Återigen samlades nyligen de politiska eliterna på ett femstjärnigt hotell för att, under några dagar bli vänner. Efteråt fortsatte de att tjata om finansiella lån utifrån. Pengar som befolkningen ska betala senare. De önskar få över åtta miljarder USA dollars – en summa som är dubbel så stor som landets nuvarande ekonomi, och åtta gånger större än årets statsbudget. Undrar hur de ska använda pengarna?! Under tiden, efter två månader, ser vi endast små förändringar i ett land där mycket kan göras på en gång.

Med en försvagat befolkning kan eliten göra vad som helst. Därför är det ännu viktigare att vidga våra sinnen, och stärka andra medmänniskors sinnen var de än är. Kunskap är ingenting om den inte används. Vi bör organisera oss starkare, så att folket blir en kraft att räkna. Och folkets representanter inom civilsamhället bör också vara uppmärksam på elitistiska tendenser bland sina ledare. Tyvärr en märkbar tendens bland många här i Zimbabwe och bortom. Det blir mycket prat och mindre verkstad.

Nu har jag kanske också gjort en förenkling… förhoppningsvis en annorlunda och inspirerande sådan, dock.

Recent Posts