Early recovery projekt

Kooperation utan gränser (Swedish Cooperative Center) är teknisk rådigvare för ett projekt som den zimabwiska regeringen bedriver tillsammans med UNDP. Projeket kallas Locally led early recovery (ller) och äger rum i fem olika distrikt i landet. Syftet med projektet är att stärka lokala ledares kapacitet för att utveckla och förbättra situationen för medborgarna. Bulilima är ett av de fem utvalda distrikten, det är beläget i södra Zimbabwe på gränsen mot Botswana, och i förra veckan inleddes arbetet med projektet där.

”Early recovery” defineras som ”to restore the capacity of district institutions and communities to recover from a shock or a natural disaster, enter transition or build back better and avoid relapses” (UNDP).

Grupparbete

Workshopen började med ett grupparbete där deltagarna fick kartlägga de chocks/problem som finns i deras distrikt. En av grupperna bestod av byledare och deras lista var den längsta. Efter diskussioner med alla deltagare kom man  överrens om att dessa är de mest allvarliga problemen i  distriktet:

  • Torka
  • Ekonomisk kris
  • HIV och AIDS
  • Politisk instablitet

Arbetet fortsatte sedan med att lokalisera vilka delar av distriktet som var hårdast drabbats av just dessa svårigheter och sedan arbetades det fram en projektplan på hur de kan förbättra situationen för invånarna i dessa områden. En arbetsgrupp valdes bestående av regeringsdeltagare och föreninigsmänniskor som ska styra och föra arbetet framåt.

Bland de som deltog i workshopen fanns två bitrände ministrar, Mzila Ndlovu och Lutho Addington Tapela,  och parlamentsledamöter. Att högt uppsatta politiker och parlamentsledamöter tog sig tid att vara med och planera hur utveckling och förbättring kan ske i distriktet, ses som något väldigt positivt och nödvändigt för att projektet ska lyckas. Ett stort antal andra nyckleaktörer var också på plats som förstärkte bilden av hur viktigt detta projekt är för distiriktets utveckling och att klara av alla svåra utmaningar.

Recent Posts