Det bådar gott… och ont för Zimbabwe

av Deniz Kellecioglu, Utvecklingsekonom för Afrikagrupperna, Harare, Zimbabwe

Ännu ingen legitim regering i vårt land!

Ett av Mugabes många skickligt retoriska uttalanden är att Zimbabwe aldrig blir en koloni igen. Jag anser att han har precis gjort det – koloniserat det land han en gång hjälpte till att befria från kolonialmakter – kolonisering är tvångsövertagande av befolkningars liv, leverne och resurser.

Det gjorde han när han svor in sig president igen efter ett starkt kritiserat val. Dessutom upplöstes formellt Zimbabwes parlament för fyra månader sedan. Egentligen borde parlamentets båda kammare ha öppnats för ungefär tre månader sedan. Och det borde ha öppnat vägen för en ny regeringsbildning. Men detta har inte skett. Självklart är det för att MDC har numera majoriteten i båda kamrarna. Istället fortsätter den föregående regeringsbildningen, med ministrar, politiska program, skatteindrivning, mm.

I skrivande stund finns parter från de tre partierna (inklusive en mindre MDC falang) i Pretoria, Sydafrika för samtal. Men notera att det inte handlar om diskussioner för en samlingsregering av något slag (vilket vissa medier ger intryck av). Samtalen går istället ut på att komma överens om premisserna för riktiga förhandlingar. Premisserna ställer parterna långt ifrån varandra. ZANU-PF kräver bland annat att MDC ska acceptera Mugabe som landets president. MDC kräver bland annat att våldet mot deras affilierade måste upphöra helt och hållet.

Thabo Mbeki, som i åtta år har misslyckats med sin medling i Zimbabwe, har oväntat presenterat en plan som även MDC verkar uppskatta. Den går ut på att Mugabe förblir president, men med betydligt begränsad makt. Det avlämnade makten ska istället skjutas över till parlamentet med en exekutiv regeringsbildning, där Tsvangirai tillåts bli premiärminister. Det ska gälla i en övergångsfas till nya val, som ska ske under en atmosfär av fria och rättvisa.

Två parallella vägar i görningen

Det låter ju bra. Men jag är mycket skeptisk till Mbeki, Mugabe och resten av elitkretsen. Om ni har läst Birgers text nedan talar det mesta i historien att ZANU-PF ledningen inte låter sig nedmonteras. Det som kan hända, och det som verkar vara i görningen sedan några veckor är att MDC hindras att vara fulltaliga i parlamentet. Detta kan göras genom mord, försvinnanden, domstolsbeslut, och hot om våld. Det behövs knappt tio sådana fall så kan ZANU-PF roffa tillbaka makten även i parlamentet (se Birger text också).

Mycket talar för att detta sker i bakgrunden av ”samtalen”, vilka är mest en ridå för omvärlden om att något positivt är i görningen. Men om vi ska vara mer optimistiska kanske det är nya tider nu (se Birger text också). Med andra ord kanske omvärldens tryck och den desperata ekonomiska situation göra att ZANU-PF eliten blir till slut tvungen att acceptera avlämning av makt. De närmaste två månaderna kommer förmodligen att klargöra (netto)riktningen av dessa två parallella utvecklingsfaser.

Omvärldens senaste reaktioner

G8-gruppen ville i veckan utvidga sanktionerna, men fick inte igenom det i FN:s säkerhetsråd idag. Västländer uppmanar också alla sina företagare att se över, och om möjligt stoppa sina investeringar i Zimbabwe. Man uppmanar till och med att sluta köpa Zimbabwiska produkter. Nyligen slutade ett tyskt företag leverera papper för sedel produktion i landet, på uppmaning av landets förbundskansler.

Sanktioner är en het potatis. Men en sak är klar enligt mina utredningar och analyser: de har HJÄLP mer än stjälpt Mugabes regim. Detta har skett på många sätt, men framförallt som ett svepskäl, som en beskyllning för landets socioekonomiska kris. Det är retorisk slagkraftig att skylla på externa sanktioner, så att ansvarsbördan för de inhemska makthavarna minskar drastiskt.

Afrikanska Union ställer sig emot sanktioner, och vill att parterna ska komma överens om en övergångsregering och förbereda därefter för ett nytt val som är fri och rättvis. Det är mycket viktigt att notera att därmed erkänner inte AU Mugabe som president (inte heller avfärdas han).

Recent Posts