Bomullsodlare önskar fler köpare

Bomullsindustrin i Zimbabwe är den näst största export varan efter tobak. Cirka 1,5 miljon människor är beroende av bomullsskörden. Bomullsindustrin är på uppåtgående igen, efter att ha varit dålig i några år.

Alla deltagare fick en T-shirt med budskapet "Towards Cotton Industry, Growth and Stakeholder Consesus for Sustainable Livelihoods"."

I förra veckan hölls ett möte i Harare med olika bomullsaktörer för ett rundabords samtal kring bättre villkor för bomullsodlare. Det var ett uppföljningsmöte från förra året. Det var ZIMCODD som var värd för mötet. De har sedan 2005 ett projekt med målet att stärka bomullsodlares organisationsgrad, så att de bland annat kan förhandla med en gemensam röst med uppköpare. En av avsikterna med mötet var att ge möjlighet för bomullsodlarna en unik chans att ge sina åsikter om sina erfarenheter från förra säsongen. Det verkade uppskattas av de regeringsrepresentanter och upphandlare som var där.

Elizabeth Paradza var med även på detta möte och förklarade hur villkoren har blivit bättre genom att bomullsodlarna har organiserat sig, men det finns fortfarande mycket att göra för att bra villkor.

Det var under en festivalvecka 2005, som Elizabeth Paradza höll ett tal om hur det är att vara en ensam bomullsodlare. Hennes berättelse ledde till att ZIMCODD startade kampanjen ”Defending our Livelihoods, defending the cotton farmer”.  Bomullsodlarna har ofta dålig tillgång till kapital, lite kunskap om prissättning, kontrakt skrivning och de har inte tillgång till någon alternativ marknad. Bomullsköparna är bättre organiserade och har mer inflytande när det gäller att formulera policys. Det är två ojämlika partners. ZIMCODD arbetar för att de ska bli mer jämlika partners och de har kommit en stor bit på vägen. Men det behövs fortfarande en öppenhet i prissättning och det ska bara finnas en sorters kontrakt för odlarna.

En rapport från mötet finns på ZIMCODD:s hemsida.

Recommended Posts