Bomullsodlare byggde skola

Vumba Secondary School

I Vumba distriktet i västra Zimbabwe är det stora avstånd mellan skolorna. Det har lett till att många elever avslutar sin skolgång i tidig ålder. 91 byar i området samlades för att diskutera detta eftersom det bekymrade många. De enades om att varje by skulle bidra med 50 kg bomull, som ett bidrag till att bygga en skola för elever mellan 11-18 år (secondary school). De gjorde även tegelstenar och levererade sand. Vissa föräldrar bidrog med fri arbetskraft för att kunna genomföra arbetet med att bygga skolan.

Denna skola har nu gjort att många elever har fått förkortat skolväg och många behöver nu inte gå två mil enkel väg, för att komma till skolan. Det har även gjort att flickor och pojkar inte behöver ha så långa dagar hemifrån.

Den enda utrustning som finns på skolan är svarta tavlor.

Skolan är nu byggd och klar, det finns fem lärare som undervisar 82 elever. Två klassrum finns, mycket av undervisningen sker utomhus. Det finns svarta tavlor i ett av klassrummen, man väntar på att möbler ska komma. I dagsläget finns det inte heller någon utrustning så att eleverna kan göra olika laborationer.

Skolbyggandet kom till på ett initiativ efter ABDO hade infört studiecirkel metoden i området och betonade att det är viktigt att lösa problem lokalt. Detta är ett område som är marginaliserat på grund av att det är svårt att nå, vägarna är väldigt dåliga och under regnperioden är det omöjligt att nå vissa delar av distriktet. Eftersom det är så svårt att frakta mat och andra förnödenheter till området, köptes de mesta av materialet lokalt till byggandet av skolan.


Recommended Posts